Voorstellen

 

Hallo lezer,

' Believe in yourself and you get invisible wings '

( Geloof in jezelf en je krijgt onzichtbare vleugels ) is een spreuk, die ik heb bedacht en op mijn levensontwikkeling van toepassing is. 

Om u een duidelijk beeld te geven wie ik ben, wil ik me graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Gite Liebrand. Ik ben gediplomeerd Holistisch Kindercoach. Om meer bekwaam te werken als therapeut heb ik afgelopen jaar de opleiding Medische Basiskennis aan de school voor Homeopathie in Amersfoort afgerond.

Binnen Praktijk Essentia werk ik met kinderen, die last ondervinden van hun (hoog)gevoeligheid en prikkelverwerking. Hulp is hierbij nodig en dat geef ik van harte. Onder het kopje WERKWIJZE vindt u de stappen: hoe ik werk en welke behandelingen / methodieken of hulpmiddelen ik gebruik.

Mijn kunde en buitenzintuiglijke waarnemingen (heldervoelen, helderhoren, helderzien, helderruiken, helderproeven, helderweten) zorgen ervoor dat ik een specifieke holistische kindertherapie sessie aanbied.

Net zoals bij de bekende zintuigen ( ruiken, proeven, zien, horen, voelen ) zijn mijn buitenzintuiglijke waarnemingen per zintuig ontwikkeld. 

Na 21 jaar werkervaring binnen het onderwijs als leerkracht in het Vrije basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs (cluster 2) voel ik mezelf gelukkig, dat ik nu kinderen help, die in het huidige onderwijssysteem onvoldoende aandacht kunnen krijgen, wat ze zeker wél verdienen. Daarom schenk ik graag mijn rust, kunde en liefde aan jullie kind en mijn kennis aan jullie als ouder(s) of opvoeder(s).

 

Vriendelijke groetjes,

Gite Liebrand

www.gite-liebrand.nl